Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.

Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Porady lekarskie, zaświadczenia, kopie kartotek
Pacjenci naszej placówki medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej
Pacjenci spoza naszej placówki medycznej Nazwa Zakład Opieki Zdrowotnej
Uwagi
Porada lekarza rodzinnego
bezpłatnie
70 zł
 
Porady lekarskie  dla pacjentów, którzy zgłaszają się po godz. 18 nie są objęte umową z NFZ
70 zł
  70 zł
 
Orzeczenie lekarskie na wniosek pacjenta dla celów rentowych ZUS i KRUS
50 zł
 
 
Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do do dalszego doskonalenia zawodowego ( nauki)                  30 zł    
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładu pracy lub innej instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych( z wyjątkiem opieki społecznej)
50 zł
 
 
Sporządzanie kopi dokumentacji medycznej         0,50 gr od strony    
Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki                 40 zł

                 

                40 zł

 

 
Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy ( dopuszczające pracownika  do pracy na określonym stanowisku pracy)             od 70 zł            od 70 zł  
Epikryza( wyciąg z dokumentacji med.) - komercyne firmy ubezpieczeniowe                200 zł    
Holter ciśnieniowy                80 zł                 80 zł

 

 

Iniekcje domięśniowe i podskórne - zleconie z innego gabinetu lekarskiego               15 zł                 15 zł

 

 

Ekg                   30 zł

 

 

Oznaczenie poziomu witaminy D3                 70 zł    

Realizacja strony www: Eniteo.pl